Category: Tài Liệu IELTS

Loading

English Basic Course

Khóa học Tiếng Anh Cơ Bản (Basic English) sẽ giúp bạn tổng hợp lại kiến thức cơ bản nhất và là bước đệm vững chắc cho bất kỳ mục tiêu nào như giáo tiếp hay IELTS.

Read More

Khóa học IELTS nền tảng – IELTS Gốc

Khóa học xây dựng những kỹ năng làm bài IELTS dành cho các bạn đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng tốt, mong muốn tham gia kì thi IELTS. Bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản nhất về kì thi này, bạn sẽ biết IELTS là gì và mình phải học những gì để có thể đạt kết quả cao trong kì thi này.

Read More

Khóa học IELTS tăng tốc – IELTS Mầm

Khóa học dành cho những bạn đã có nền tảng kiến thức tiếng Anh nhất định, mong muốn củng cố cả 4 kĩ năng để tham gia kì thi IELTS đạt kết quả tốt. Với mục tiêu đầu ra IELTS 5.5 – 6.0

Read More

Khóa học IELTS nâng cao – IELTS Chồi

Dành cho các bạn có kĩ năng nền tảng tốt,mục tiêu điểm IELTS cao để phục vụ cho nhu cầu Du học hay cho công việc. Lớp Chồi là lớp IELTS nâng cao, học sâu vào các kiến thức học thuật và khó nhằm giúp học viên đạt mục tiêu IELTS

Read More
Loading

Chia Sẻ

Khóa Học

 • Khóa Học IELTS Cấp Tốc

  Khóa học IELTS cấp tốc hiệu quả với lộ trình học cá nhân hóa và có cam kết văn bản đầu ra. Học viên tham gia khóa học IELTS cấp tốc được học 1:1 với giáo viên hoặc theo nhóm 2-3 học viên ở cùng trình độ và cùng mục tiêu. Tìm hiểu →

 • Khóa học IELTS nâng cao – IELTS Chồi

  Dành cho các bạn có kĩ năng nền tảng tốt,mục tiêu điểm IELTS cao để phục vụ cho nhu cầu Du học hay cho công việc. Lớp Chồi là lớp IELTS nâng cao, học sâu vào các kiến thức học thuật và khó nhằm giúp học viên đạt mục tiêu IELTS Tìm hiểu →

 • Khóa học IELTS tăng tốc – IELTS Mầm

  Khóa học dành cho những bạn đã có nền tảng kiến thức tiếng Anh nhất định, mong muốn củng cố cả 4 kĩ năng để tham gia kì thi IELTS đạt kết quả tốt. Với mục tiêu đầu ra IELTS 5.5 - 6.0 Tìm hiểu →

 • Khóa học IELTS nền tảng – IELTS Gốc

  Khóa học xây dựng những kỹ năng làm bài IELTS dành cho các bạn đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng tốt, mong muốn tham gia kì thi IELTS. Bạn sẽ được học những kiến thức cơ bản nhất về kì thi này, bạn sẽ biết IELTS là gì và mình phải học những gì để có thể đạt kết quả cao trong kì thi này. Tìm hiểu →